ritinti

ritinti
rìtinti (-yti), -ina, -ino 1. tr. I, N, 80, sukant aplink, stumti, ridenti: Rìtink akmenį iš duobės J. Čia į pakalnę tą bosą jau anam lengviai buvo rìtinti Klk. Kubilą ant šono pargriovė ir pradėjo ritinti į kiemą per duris LTsIV244. Ritino grūdų maišus iš svirno Žem. Akminis rìtys į tą bravarą . Berželius kirsim, lapelius rinksim, akmenėlius rìtysim (d.) Onš. Nebijau, ir jai parvilkau tvorgalių gana, – tarė Petriukas, ritindamas rąstą aslon LzP. Ritinkit rąstus, liekit smalą ir karštą vandenį V.Krėv. Anie nu kalno ritino tus rąstus šiems po kojų LTR(Krtn). Nepakeliu [ligonio], už kojų paemu i rìtinu Grd. Kap man lengva žiedelis ritintie, tep man lengva su jaunu gyventie (d) Plš. Vėjužis pūtė, rìtino aukso žiedužį J. Vėjas rìtina smiltis K. Iš trijų kampų vėjelis pūtė, ritin geltonas smilteles D73. Išeinančiam duris atdarysiu, per dvarelį akmeniu ritysiu (d.) Viln. | prk.: Štai Nemuns išsitiesęs – milžinas ramus, ritina šlaitų pavėsiais vandenius savus TS1903,3. ^ Du trina, du ritina, penki peša, du žibina (verpia) LTsV612(Šl). | refl.: Pastumk tiktai nuo kalno akmenį – patsai žemyn ritinsis brš.vežti, varyti: Paskui ėmė ritinti iš kampo dviratį LzP. O tėvas vežė iš laukų rugius, vežimą po vežimo ritino į kluoną .prk. varyti, eiti (apie metus): Jo tėvas ritina ar aštuntą dešimtį Šts. Jis jau ritina šeštą dešimtį Dr.prk. leisti: Ritink kartą (kortą) Šts. 2. tr. sukti, traukti pradalges (ppr. vasarojaus) į gabužus: Vienos ritino pradalges, kitos gubikes statė, dar kitos grėbstė Žem. Stora pradalgė, vargas rìtinti: an vietos guba Krš. Avižų rìtinti tokios mergelkos galia eiti Rdn. Kviečių pusė išbiro, miežiai kada nupjauti, guli neritinti, žolė jau peraugo LzP. Vasarojų rìtinsi, iš kūlės atejusi Pp. Bet mergaitės nutilo, vien skubina ritinti džiūstantį šieną Mair. 3. tr. M sukti į ritinį: Ritinu aš drobę nuo pievos in ritinį J. Pradėjo rìtinti audeklus Žr. Į šeivas giją rìtina Grd. | refl.: Pradedi austi, į ritinį jau ten ans (audeklas) i rìtinas, eina Lpl. 4. tr. LL252 raičioti, volioti. | refl.: Gera, sausa žemė, koc rìtykis Ar. Nesirìtyk an žemės Azr. 5. tr. raityti, garbanoti: Ji pirm linksminos, rìtino plaukus, dabar raudoja, vaiko sulaukus Lp. 6. tr. Krt ridenti dažytus kiaušinius įžulniai padėtu loveliu (žaidžiant per Velykas): Par Velykas vaikai kiaušinius rìtina Krš. 7. tr. kirsti, pjauti, kad nusiristų: Jei mano dalykų neišpildysi, tai aš tau galvą ritinsiu šalin MPs. 8. tr. šnek. valgyti, gerti, gurkti: Rìtink dar vieną kleckiuką, rìtink! Rdn. Rìtinkiat uogų su pienu, skaniai Rdn. Rìtink tą čierkikę, a kas nutiks? Krš. 9. tr. šnek. sklandžiai sakyti, kalbėti: Pamokslą ka ritina, ka ritina, bugu klausyties – kaip žirnius ber[ia] Šts. 10. intr. šnek. greitai bėgti, skubintis: Rìtina, kiek kojos įkerta Slnt. Kur berìtini, turbūt tetulis kur pasiuntė? Kal. Reiks ritinti numie Kl.
◊ ãšaras rìtinti vargti: Tai rìtinau ašarėlès su ituom sa[vo] vyru; geriau aš būtau nuejus per devynis stuomenius, ką aš ažu jo ejau Arm.
\ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ritinti — ri̇̀tinti vksm. Ri̇̀tinti rąstùs prie sienos, į pakal̃nę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kukuliuoti — 1 kukuliuoti, iuoja, iãvo tr., kùkuliuoti, iuoja, iavo 1. daryti kepalus (kukulius): Tu šauk po krosnės, o aš kukuliuosiu Brs. 2. prk. tvarkyti: Ans savęs nesukukuliuo[ja], tai nėra ko manyti, kad kitą mokėtų kukuliuoti Brs. | refl.: Netinka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ridinti — rìdinti ( yti), ina, ino DŽ1, ridìnti, ìna, ìno DŽ žr. ritinti: 1. G106 Čia rìdink akmenį J. Aš tuo lieptu aukso žiedą ridinau NS43. Ko nebeįveikia pakelti, ridinte ridina Blv. Prislėk kuo – vėjas šiaudus rìdina Rd. 2. Einam, mergaitės,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ritenti — ritenti, ẽna, ẽno 1. žr. ritinti 1: Uogas ritẽna per stalą (atrenka blogąsias) Vb. Neritenk pačiu pažemiu Ėr. | refl.: Į vandenį jauką reikia mėtyti dažnai, kad ūsorius priprastų prie dugnu besiritenančių duonos gumulų rš. 2. refl. ritantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rynė — ×rynė̃ sf. (4), rìnė (2) žr. ryna: 1. Ot lyja, kad rinè nepaspėja bėgti vanduo Gršl. Padėk kubilą po rinè, kad vandens, pritekėtų Vkš. 2. Mžk Mes pernai buvom pasitaisę rìnę Kl. ║ lovelis kiaušiniams ritinti: Tokios rinìkės liuob būs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ritinto — pl.m. ritinti sing.f. ritinta pl.f. ritinte …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bricyti — brìcyti, ija, ijo tr. ritinti, versti: Bricius brìcyti visą dieną nubodo mums J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”